Odolnost předpovídání

Předpověď odporu je poskytována ve vztahu k času T, jestliže existuje jistota, že protivník, který má znalost vnitřního stavu DRBG někdy před T, by nebyl schopen rozlišovat mezi zjištěním ideálního náhodného bittrings a bitstrings výstupu DRBG u nebo po čase T. Komplementární jistota se nazývá Backtracking Resistance.


Prediction Resistance

Prediction resistance is provided relative to time T if there is assurance that an adversary who has knowledge of the internal state of the DRBG at some time prior to T would be unable to distinguish between observations of ideal random bitstrings and bitstrings output by the DRBG at or subsequent to time T. The complementary assurance is called Backtracking Resistance.

Použito v metodice