Odpojení

Ukončení propojení dvou nebo více IT systémů. Může být naplánováno odpojení (např. Kvůli změněným potřebám podniku) nebo neplánovanému (tj. Kvůli útoku nebo jiné nepředvídatelné události).


Disconnection

The termination of an interconnection between two or more IT systems. A disconnection may be planned (e.g., due to changed business needs) or unplanned (i.e., due to an attack or other contingency).

Použito v metodice