Odpovědná osoba

Důvěryhodná osoba určená sponzorskou organizací, která ověřuje individuální žadatele, kteří požadují certifikáty, na základě jejich vztahu k zadavateli.


Responsible Individual

A trustworthy person designated by a sponsoring organization to authenticate individual applicants seeking certificates on the basis of their affiliation with the sponsor.

Použito v metodice