Odpovědnost

Schopnost mapovat danou aktivitu nebo událost zpět na odpovědnou stranu.


Accountability

The ability to map a given activity or event back to the responsible party.

Použito v metodice