Odstraněný soubor

Soubor, který byl logicky, ale ne nutně fyzicky vymazán z operačního systému, odstranění potenciálně důkazy důkazů. Smazání souborů nemusí nutně vždy vyloučit možnost obnovení všech nebo částečných původních dat.


Deleted File

A file that has been logically, but not necessarily physically, erased from the operating system, perhaps to eliminate potentially incriminating evidence. Deleting files does not always necessarily eliminate the possibility of recovering all or part of the original data.

Použito v metodice