Odstraňování rizik

Proces systematického vyloučení rizika, který představuje jeden přístup k řízení rizik.


Risk Avoidance

The process for systematically avoiding risk, constituting one approach to managing risk.

Použito v metodice