Off-Card

Vztahuje se na data, která nejsou uložena v kartě PIV nebo výpočty, které nejsou provedeny integrovaným obvodovým čipem (ICC) karty PIV.


Off-Card

Refers to data that is not stored within the PIV card or computation that is not done by the Integrated Circuit Chip (ICC) of the PIV card.

Použito v metodice