Off-line Cryptosystem

Kryptografický systém, ve kterém je šifrování a dešifrování prováděno nezávisle na přenosových a přijímacích funkcích.


Off-line Cryptosystem

Cryptographic system in which encryption and decryption are performed independently of the transmission and reception functions.

Použito v metodice