Off-line útok

Útok, v němž útočník získává nějaká data (obvykle odposloucháním protokolu ověřování nebo proniknutím do systému a krádežím bezpečnostních souborů), které je schopen analyzovat v systému, který si sám zvolí.


Off-line Attack

An attack where the Attacker obtains some data (typically by eavesdropping on an authentication protocol run, or by penetrating a system and stealing security files) that he/she is able to analyze in a system of his/her own choosing.

Použito v metodice