Oficiální informace

Veškeré informace ve vazbě a kontrole amerického vládního oddělení nebo agentury, které byly získány vládními zaměstnanci v USA jako součást jejich úředních povinností nebo z důvodu jejich oficiálního statutu a nebyly schváleny pro veřejné propuštění.


Official Information

All information in the custody and control of a U.S. government department or agency that was acquired by U.S. government employees as a part of their official duties or because of their official status and has not been cleared for public release.

Použito v metodice