Ohrožení

Jakákoli okolnost nebo událost s potenciálem negativně ovlivnit organizační operace (včetně mise, funkcí, obrazu nebo pověsti), organizačních aktiv, jednotlivců, jiných organizací nebo národa prostřednictvím informačního systému prostřednictvím neoprávněného přístupu, zničení, zveřejnění, modifikace informací , a nebo odmítnutí služby.


Threat

Any circumstance or event with the potential to adversely impact organizational operations (including mission, functions, image, or reputation), organizational assets, individuals, other organizations, or the Nation through an information system via unauthorized access, destruction, disclosure, modification of information, and/or denial of service.


Použito v metodice