OISCM

Organizační informační bezpečnost Kontinuální monitoring

Průběžné sledování, které je dostatečné pro zajištění účinnosti bezpečnostních kontrol souvisejících se systémy, sítěmi a kyberprostorem, a to posouzením implementace bezpečnostního řízení a stavu organizační bezpečnosti v souladu s tolerancí vůči organizačnímu riziku - a v rámci struktury hlášení navržené tak, aby v reálném čase, řízených rozhodnutí o řízení rizik.

Použito v metodice