OISCM

Organizační informační bezpečnost Kontinuální monitoring

Průběžné sledování, které je dostatečné pro zajištění účinnosti bezpečnostních kontrol souvisejících se systémy, sítěmi a kyberprostorem, a to posouzením implementace bezpečnostního řízení a stavu organizační bezpečnosti v souladu s tolerancí vůči organizačnímu riziku - a v rámci struktury hlášení navržené tak, aby v reálném čase, řízených rozhodnutí o řízení rizik.


OISCM

Organizational Information Security Continuous Monitoring

Ongoing monitoring sufficient to ensure and assure effectiveness of security controls related to systems, networks, and cyberspace, by assessing security control implementation and organizational security status in accordance with organizational risk tolerance – and within a reporting structure designed to make real-time, data-driven risk management decisions.

Použito v metodice