Omezená údržba

Údržba systému COMSEC byla omezena na izolaci, odstranění a výměnu zásuvných sestav. Spárování nebo spájkování je obvykle zakázáno při omezené údržbě.


Limited Maintenance

COMSEC maintenance restricted to fault isolation, removal, and replacement of plug-in assemblies. Soldering or unsoldering usually is prohibited in limited maintenance.

Použito v metodice