Omezené údaje

Omezená data (RD) jsou kategorie zakázaných informací podle Návodu k obsluze NISPOM. Konkrétně definované zákonem o atomové energii z roku 1954. Dřívější omezení dat (FRD) je kategorie označená také v zákoně o atomové energii z roku 1954.

Použito v metodice