On-Card

Vztahuje se k datům uloženým v kartě PIV nebo k výpočtu, který provádí ICC karty PIV.


On-Card

Refers to data that is stored within the PIV card or computation that is done by the ICC of the PIV card.

Použito v metodice