Online útok

Útok proti ověřovacímu protokolu, kdy útočník buď převezme roli stěžovatele s pravým ověřovatelem nebo aktivně mění kanál ověřování. Cílem útoku může být získání ověřeného přístupu nebo učení tajemství autentizace.


Online Attack

An attack against an authentication protocol where the Attacker either assumes the role of a Claimant with a genuine Verifier or actively alters the authentication channel. The goal of the attack may be to gain authenticated access or learn authentication secrets.

Použito v metodice