Online útok

Útok proti ověřovacímu protokolu, kdy útočník buď převezme roli stěžovatele s pravým ověřovatelem nebo aktivně mění kanál ověřování. Cílem útoku může být získání ověřeného přístupu nebo učení tajemství autentizace.

Použito v metodice