Opakovače

Zařízení fyzické vrstvy, které regeneruje a šíří elektrické signály mezi dvěma segmenty sítě.


Repeaters

A physical layer device that regenerates and propagates electrical signals between two network segments.

Použito v metodice