Opatření na řešení rizik

Zvláštní opatření přijatá k reakci na zjištěné riziko.


Risk Response Measure

A specific action taken to respond to an identified risk.

Použito v metodice