Opatření na řešení rizik

Zvláštní opatření přijatá k reakci na zjištěné riziko.

Použito v metodice