Operační kód

Kód složený převážně ze slov a frází vhodných pro všeobecné použití komunikace.

Použito v metodice