Operační kód

Kód složený převážně ze slov a frází vhodných pro všeobecné použití komunikace.


Operations Code

Code composed largely of words and phrases suitable for general communications use.

Použito v metodice