Opětovné použití objektu

Opětovné přidělení a opětovné použití paměťového média obsahujícího jeden nebo více objektů po zajištění, že na paměťovém médiu nezůstanou žádné zbytkové údaje.


Object Reuse

Reassignment and reuse of a storage medium containing one or more objects after ensuring no residual data remains on the storage medium.

Použito v metodice