Opětovné použití objektu

Opětovné přidělení a opětovné použití paměťového média obsahujícího jeden nebo více objektů po zajištění, že na paměťovém médiu nezůstanou žádné zbytkové údaje.

Použito v metodice