Opravná akce

Změna schválená NSA koncovou položkou COMSEC, která nemá vliv na původní charakteristiky koncové položky a je poskytována pro volitelnou aplikaci držitelů. Opravné akce jsou omezeny na menší elektrická a nebo mechanická zlepšení, aby se zvýšila obsluha, údržba nebo spolehlivost. Nevyžadují identifikační štítek, označení nebo kontrolu, ale musí být plně dokumentovány změnami v příručce pro údržbu.


Repair Action

NSA-approved change to a COMSEC end-item that does not affect the original characteristics of the end-item and is provided for optional application by holders. Repair actions are limited to minor electrical and/or mechanical improvements to enhance operation, maintenance, or reliability. They do not require an identification label, marking, or control but must be fully documented by changes to the maintenance manual.

Použito v metodice