Oprávněné příkazy

Příkaz vyvolaný člověkem na informačním systému zahrnujícím kontrolu, monitorování nebo správu systému včetně bezpečnostních funkcí a souvisejících bezpečnostních informací.


Privileged Command

A human-initiated command executed on an information system involving the control, monitoring, or administration of the system including security functions and associated security-relevant information.

Použito v metodice