Oprávněné účty

Účet informačního systému se schválenými oprávněními oprávněného uživatele.


Privileged Account

An information system account with approved authorizations of a privileged user.

Použito v metodice