Oprávnění

Přístupová oprávnění udělená uživateli, programu nebo procesu nebo úkonu udělení těchto oprávnění.


Authorization

Access privileges granted to a user, program, or process or the act of granting those privileges.

Použito v metodice