Oprávněný proces

Počítačový proces, který je oprávněn (a proto důvěryhodný) provádět funkce důležité pro zabezpečení, které běžné procesy nejsou oprávněny provádět.


Privileged Process

A computer process that is authorized (and, therefore, trusted) to perform security-relevant functions that ordinary processes are not authorized to perform.

Použito v metodice