Oprávněný uživatel

Uživatel, který je oprávněn (a tudíž důvěryhodný), aby vykonával funkce týkající se bezpečnosti, které běžní uživatelé nemají oprávnění provádět.


Privileged User

A user that is authorized (and, therefore, trusted) to perform security- relevant functions that ordinary users are not authorized to perform.

Použito v metodice