OPSEC

Operační zabezpečení

Systematický a osvědčený proces, kterým potenciálním protivníkům lze odepřít informace o schopnostech a záměrech tím, že identifikuje, kontroluje a chrání obecně nezařazené důkazy o plánování a realizaci citlivých činností. Proces zahrnuje pět kroků: identifikaci kritických informací, analýzu hrozeb, analýzu zranitelných míst, posouzení rizik a použití vhodných protiopatření.


OPSEC

Operations Security

Systematic and proven process by which potential adversaries can be denied information about capabilities and intentions by identifying, controlling, and protecting generally unclassified evidence of the planning and execution of sensitive activities. The process involves five steps: identification of critical information, analysis of threats, analysis of vulnerabilities, assessment of risks, and application of appropriate countermeasures.

Použito v metodice