ORA

Organizační registrační úřad

Subjekt v rámci PKI, který ověřuje totožnost a organizační přidružení uživatelů.


ORA

Organizational Registration Authority

Entity within the PKI that authenticates the identity and the organizational affiliation of the users.

Použito v metodice