Organizace

Jednotka jakékoliv jednotky lidí, která je strukturována a řízena tak, aby splňovala potřebu nebo sledovala společné cíle. Všechny organizace mají strukturu řízení, která určuje vztahy mezi různými činnostmi a členy, rozděluje a přiřazuje role, odpovědnost a pravomoc provádět různé úkoly. Organizace jsou otevřené systémy - ovlivňují a ovlivňují jejich prostředí.


Organization

An entity of anycial unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. All organizations have a management structure that determines relationships between the different activities and the members, and subdivides and assigns roles, responsibilities, and authority to carry out different tasks. Organizations are open systems - they affect and are affected by their environment.

Použito v metodice