Organizační údržba

Omezená údržba provádí uživatelská organizace.


Organizational Maintenance

Limited maintenance performed by a user organization.

Použito v metodice