Organizační uživatel

Organizační pracovník nebo osoba, které organizace považuje za rovnocenné s postavením zaměstnance (např. dodavatel, hostující výzkumník, osoba podrobně od jiné organizace, jednotlivec ze spojenecké země).


Organizational User

An organizational employee or an individual the organization deems to have equivalent status of an employee (e.g., contractor, guest researcher, individual detailed from another organization, individual from allied nation).

Použito v metodice