Orientovaný seznam

Ochrana informačních systémů, ve kterých má každý chráněný objekt seznam všech subjektů oprávněných k jeho přístupu.


List-Oriented

Information system protection in which each protected object has a list of all subjects authorized to access it.

Použito v metodice