OS

Operační systém

Hlavní řídicí program, který spouští počítač a funguje jako plánovač a provozovatel řízení.


OS

Operating system

A master control program that runs the computer and acts as a scheduler and traffic controller.

Použito v metodice