OSI

Model otevřených systémů pro propojení

Model pro návrh sítě. Model propojení otevřených systémů (OSI) definuje skupiny funkcí potřebných pro síťové počítače do vrstev. Každá vrstva implementuje standardní protokol pro implementaci jeho funkčnosti. V modelu OSI je sedm vrstev.

Použito v metodice