OSI

Model otevřených systémů pro propojení

Model pro návrh sítě. Model propojení otevřených systémů (OSI) definuje skupiny funkcí potřebných pro síťové počítače do vrstev. Každá vrstva implementuje standardní protokol pro implementaci jeho funkčnosti. V modelu OSI je sedm vrstev.


OSI

Open Systems Interconnect model

A model for the design of a network. The open systems interconnect (OSI) model defines groups of functionality required to network computers into layers. Each layer implements a standard protocol to implement its functionality. There are seven layers in the OSI model.

Použito v metodice