Osobní informace

Osobní údaje týkající se identifikovatelného žijícího jednotlivce.


Personal Information

Personal data relating to an identifiable living individual.

Použito v metodice