Osobní informace

Osobní údaje týkající se identifikovatelného žijícího jednotlivce.

Použito v metodice