Osvědčení

Prohlášení o splnění specifikovaných požadavků.


Certification

Declaration that specified requirements have been met.

Použito v metodice