OTAR

Over-The-Air Rekeying

Změna šifrovacího klíče nebo bezpečnostního klíče přenosu ve vzdáleném kryptografickém zařízení zasláním nového klíče přímo do vzdáleného kryptografického zařízení přes komunikační cestu, kterou zajišťuje.


OTAR

Over-The-Air Rekeying

Changing traffic encryption key or transmission security key in remote cryptographic equipment by sending new key directly to the remote cryptographic equipment over the communications path it secures.

Použito v metodice