Otevřít úložiště

Jakékoli uložení utajovaných informací o národní bezpečnosti mimo schválené kontejnery. To zahrnuje utajované informace, které jsou umístěny na nosičích informačních systémů a mimo schválený úložný prostor, bez ohledu na to, zda se média používají.


Open Storage

Any storage of classified national security information outside of approved containers. This includes classified information that is resident on information systems media and outside of an approved storage container, regardless of whether or not that media is in use.

Použito v metodice