OVAL

Otevřít jazyk pro chyby zabezpečení a hodnocení

Jazyk SCAP pro určení postupů testování na nízké úrovni používaných kontrolními seznamy.


OVAL

Open Vulnerability and Assessment Language

SCAP language for specifying low-level testing procedures used by checklists.

Použito v metodice