OVAL

Otevřít jazyk pro chyby zabezpečení a hodnocení

Jazyk SCAP pro určení postupů testování na nízké úrovni používaných kontrolními seznamy.

Použito v metodice