Ověření

Potvrzení prostřednictvím objektivních důkazů, že byly splněny stanovené požadavky (např. Požadavky účetní jednotky byly správně definovány nebo byly atributy účetní jednotky správně prezentovány, nebo postup nebo funkce plní podle očekávání a vede k očekávanému výsledku) .


Verification

Confirmation, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled (e.g., an entity’s requirements have been correctly defined, or an entity’s attributes have been correctly presented; or a procedure or function performs as intended and leads to the expected outcome).

Použito v metodice