Ověření osobní identity Odebrání úředníka

Jednotlivec, který může jednat jménem agentury, aby schválil vyrozumění žadatele.


Personal Identity Verification Authorizing Official

An individual who can act on behalf of an agency to authorize the issuance of a credential to an applicant.

Použito v metodice