Ověření podpisu

(Matematické) ověření digitálního podpisu a získání příslušných ujištění (např. platnost veřejného klíče, vlastnictví soukromého klíče atd.).


Signature Validation

The (mathematical) verification of the digital signature and obtaining the appropriate assurances (e.g., public key validity, private key possession, etc.).

Použito v metodice