Ověření podpisu

Použití algoritmu digitálního podpisu a veřejného klíče k ověření digitálního podpisu dat.


Signature Verification

The use of a digital signature algorithm and a public key to verify a digital signature on data.

Použito v metodice