Ověření původu dat

Proces ověření, že zdroj dat je podle tvrzení a že data nebyla změněna.


Data Origin Authentication

The process of verifying that the source of the data is as claimed and that the data has not been modified.

Použito v metodice