Ověření totožnosti

Proces potvrzení nebo popření, že nárokovaná identita je správná porovnáním pověření (něco, co víte, něco, co máte, něco, co jste), osoby, která požaduje přístup s těmi, které byly dříve prokázány a uloženy v kartě PIV systému a spojené s požadovaná identita.


Identity Verification

The process of confirming or denying that a claimed identity is correct by comparing the credentials (something you know, something you have, something you are) of a person requesting access with those previously proven and stored in the PIV Card of system and associated with the identity being claimed.

Použito v metodice