Ověřený název

Jméno účastníka, které bylo ověřeno ověřením totožnosti.


Verified Name

A Subscriber name that has been verified by identity proofing.

Použito v metodice