Ověřit

Potvrzení identity subjektu při prezentaci této identity.


Authenticate

To confirm the identity of an entity when that identity is presented.

Použito v metodice