Ověřovací kód

Kryptografický kontrolní součet založený na schválené bezpečnostní funkci (také známý jako kód ověřování zpráv [MAC]).


Authentication Code

A cryptographic checksum based on an Approved security function (also known as a Message Authentication Code [MAC]).

Použito v metodice