Ověřovací značka

Dvojice bitových řetězců spojených s daty, které zajišťují jeho pravost.


Authentication Tag

A pair of bit strings associated to data to provide assurance of its authenticity.

Použito v metodice