Ovládání konfigurace

Proces kontroly změn hardwaru, firmwaru, softwaru a dokumentace k ochraně informačního systému proti nesprávné úpravě před, během a po implementaci systému.


Configuration Control

Process of controlling modifications to hardware, firmware, software, and documentation to protect the information system against improper modification prior to, during, and after system implementation.

Použito v metodice